KANCELARIA ADWOKACKA PIASECZNO
DIANA DUCH

OBSZARY PRAKTYKI

Przedstawiam Państwu główne specjalizacje z zakresu których zapewniam stałą lub doraźną obsługę prawną. W ramach tych dziedzin oferuję: porady prawne, przygotowywanie pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, udział w negocjacjach, zastępstwo przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji.

 • umowy,
 • kontrakty handlowe,
 • sprawy o zapłatę,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zasiedzenie, darowizna,
 • odszkodowanie,
 • negocjacje,
 • ugody
 • rozwód,
 • separacja,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • alimenty,
 • podział majątku,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • tworzenie,
 • likwidacja i przekształcanie spółek,
 • umowy,
 • kontrakty handlowe,
 • windykacja należności,
 • stałe doradztwo prawne
 • dziedziczenie ustawowe,
 • dziedziczenie testamentowe,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • wydziedziczenie,
 • niegodność dziedziczenia,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • zaliczenie darowizn na schedę spadkową
 • roszczenia ze stosunku pracy,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • regulaminy,
 • odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy,
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • wnioski,
 • odwołania,
 • zażalenia,
 • skargi,
 • reprezentacja przed organami administracji,
 • postępowanie sądowo administracyjne
 • zniesienie współwłasności,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie dożywocia,
 • ustanowienie służebności,
 • eksmisja,
 • najem mieszkalny i użytkowy
 • wezwanie do zapłaty,
 • przedsądowe egzekwowanie należności,
 • egzekucja komornicza